sváření, broušení, řezání

PROVOZOVNA
tel. : 311 510 408

KANCELÁŘ
tel.: 311 577 729
fax : 311 577 188

info@ozubena-kola.cz

ČINNOST

Výroba ozubení

CNC soustružení – do průměru ø 700mm a délky 1500mm

CNC frézování a CNC vrtání

Soustružení – do průměru ø 850mm a délky 2000mm

Frézování – vertikální i horizontální

Broušení

Svařování – provádíme v ochranné atmosféře

frézování trapézových a modulových závitů a šnekových hřídelí

Broušení závitů

Created by CzechProject s.r.o.